Generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling søndag den 13. marts 2022 !!

Der afholdes generalforsamling primo marts hvert år i.h.t. vedtægterne.

Indkaldelse, agenda, indkomne forslag og regnskab udsendes direkte til klubbens medlemmer.

Generalforsamlingen afholdes Espergærde hallens cafeteria.

Efter generalforsamlingen byder klubben på en sandwich og et glas vin eller en øl / vand.

Vel mødt !!!

Bestyrelsen

Indkaldelse / Agenda

Indkaldelse til Generalforsamling 2022..pdf

Formanden byder velkommen !!

26 medlemmer var mødt frem og Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden.

Se den nye bestyrelse / suppleanter HER !

Dirigenten