Generalforsamling

Endelig dato afventer COVID-19 retningslinier !!

Der afholdes generalforsamling primo marts hvert år i.h.t. vedtægterne.

Indkaldelse, indkomne forslag og regnskab udsendes direkte til klubbens medlemmer.

Espergærde hallens cafeteria