Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling primo marts hvert år i.h.t. vedtægterne.

Indkaldelse, indkomne forslag og regnskab udsendes direkte til klubbens medlemmer.