Generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling den 14. november 2021 !!

Der afholdes generalforsamling primo marts hvert år i.h.t. vedtægterne, men på grund af corona19 situationen er denne blevet udskudt til 14/11-2021.

Indkaldelse, indkomne forslag og regnskab udsendes direkte til klubbens medlemmer.

Espergærde hallens cafeteria.