Klubben

Espergærde Petanque Club.

Vi startede i 1998 som en selvstændig afdeling i Espergærde Idræts Forening (www.eif.dk). Klubben har omkring 50 medlemmer. - Vi har 12 grusbaner i de internationale mål 4 x 15 meter og klubhus beliggende midt på Idrætsvej i Espergærde.

Klubbens petanqubaner er at finde ved siden af fodboldsbanerne ved Espergærehallen. Se efter det grønne skur langs hegnet. Indgang er ved låge i metalhegnet.

Alle er velkomne til at komme og prøve at spille, når der er træning. Vi udlåner gerne kugler og har instruktører klar.

Medlenskab og kontingent.

Alle kan blive medlem af Espergærde Petanque Club - Kontakt Formanden eller Kassereren for indmeldelse.

Kontingentet er kr. 400,- for kalenderåret - ved indmeldelse efter 1. juli betales 200,- første år.

Praktiske forhold.

Du kan parkere langs metalhegnet efter behov. Bemærk, at der for parkering langs metalhegnet til fodboldbanen gælder normale parkerings regler, efter først til mølle-princippet. Alternativt kan der parkeres ved Espergærdehallen's fælles parkeringsplads. Der er plads til at stille cykler ved klubbens klubhus.

Toilet er at finde med siden af Espergærdehallen. Der vil under arangementer og træning være låst op for toilettet.