COVID-19

Vi overholder / efterlever de til enhver tid gældende Corona regler og restriktioner (Se nedenfor).


Bestyrelsen påpeger vigtigheden af at alle har egen gris med og

at man kun rører ved sine egne petanquekugler.


HUSK - med sund fornuft når man langt - pas på dig selv og hinanden !!

Vel mødt til spil / træning ++

Og husk kære medlemmer, at I altid er velkommen, til at ringe eller skrive til mig, hvis I har yderlige spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jørgen Schou

Formand.


Nye corona-anbefalinger til idrætsforeninger - 29.11.2021


Der er ikke indført nye restriktioner for idrætsforeninger, og alle aktiviteter kan fortsat afvikles. I områder med høj smitte er Kulturministeriet kommet med en række anbefalinger.


Generelt er der ingen restriktioner for idrætsforeninger, og DGI og DIF opfordrer idrætsforeninger til fortsat at holde gang i alle aktiviteter.


Foreningsaktiviteter, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte.


Alle idrætsforeninger opfordres til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.


Anbefalinger til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børne- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte.


Dem opfordrer vi alle berørte foreninger til at følge:

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.


Se, om din kommune skal følge de generelle råd og regler eller anbefalingerne om smitteforebyggelse (på siden skal du scrolle ned).


Læs om de nye anbefalinger


Krav om coronapas ved idrætsarrangementer

Fra mandag den 29. november ændres grænsen for, hvornår der skal vises coronapas ved større idrætsarrangementer.


Fremover skal der vises coronapas ved større idrætsbegivenheder med hhv.​​​​​​ flere end 100 (tidl. 200) betalende tilskuere indendørs eller flere end 1.000 (tidl. 2.000) betalende tilskuere udendørs.


Læs mere om coronapas ved idrætsarrangementer


Har du spørgsmål?

Vi opfordrer jer til at søge supplerende viden på www.coronasmitte.dk, hos Styrelsen for Patientsikkerked og på Kulturministeriets hjemmeside, hvis I har spørgsmål, som ikke besvares af ovenstående.