Klubmester 2021

Single

1. Jesper Haase

2 Dorte Buch

3. Jens Larsen

Double

1. Birthe og Kai Ellegaard

2. Anne Lassen og Mona Hylberg

3. Flemming Hansen og Jens Larsen

Triple

1. Mona Hylberg, Kirsten Nygaard, Gitte Holmsgaard.

2. Janne Haase, Jesper Haase, Jens Larsen.


3. Dorte Buch, Per Povlsen, Jørgen Schou.

Dame række

1. Inge Conradi.

2. Ulla Lysgaard Hansen.

3. Signe Thorsen.

Herre række

1. Kai Ellegaard.

2. Per Povlsen.

3. Karsten Hansen.