Generalforsamling 2020

Der indkaldes til Ordinær generalforsamling Espergærde I. F. Petanque Club

Søndag den 8.Marts 2020 Kl. 11.00 i Espergærde Hallens Cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægterne:


 1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

På valg er:

 Formand: Karsten Hansen, på valg, modtager ikke genvalg.

                            Bestyrelsesmedlem: John Donkin på valg, modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem: Flemming Hansen ikke på valg.

Bestyrelsesmedlem: Jette Haase ikke på valg(ønsker at udtræde af bestyrelsen)

Bestyrelsesmedlem : Lisbeth Friis Høyer på valg.(modtager genvalg)

 

                   Valg af 1 suppleant for 1 år: Jørgen Schou modtager genvalg

                   Valg af 1 suppleant for 1 år: Vibeke Mathisen modtager genvalg

 

6. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest

 den 24. februar 2020

 

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som rettidigt har indbetalt kontingentet for

 2020, senest den 20. februar er stemmeberettiget på generalforsamlingen.  

 

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let frokostarrangement

 incl.1 genstand/person, øl/vand el. vin samt kaffe.

 

 

Vel mødt, Kling, Klang, Petanque

pbv. Karsten Hansen

Formand
Comments