Aktiviteter‎ > ‎Velkommen‎ > ‎

Generalforsamling 2020

Der indkaldes til Ordinær generalforsamling Espergærde I. F. Petanque Club søndag den 1.Marts 2020 Kl. 11.00 i Espergærde Hallens Cafetera.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

På valg er:

 Formand: Karsten Hansen, på valg, modtager ikke genvalg.

                     Bestyrelsesmedlem: John Donkin på valg, modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem: Flemming Hansen ikke på valg.

Bestyrelsesmedlem: Jette Haase ikke på valg(ønsker at udtræde af bestyrelsen)

Bestyrelsesmedlem : Lisbeth Friis Høyer på valg.(modtager genvalg)

 

                  Valg af 1 suppleant for 1 år: Jørgen Schou modtager genvalg

                  Valg af 1 suppleant for 1 år: Vibeke Mathisen modtager genvalg

 

6. Eventuelt


 Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest

 den 24. februar 2020


Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som rettidigt har indbetalt kontingentet for

 2020, senest den 20. februar er stemmeberettiget på generalforsamlingen.  

 

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let frokostarrangement

 incl.1 genstand/person, øl/vand el. vin samt kaffe.

 

Vel mødt, Kling, Klang, Petanque

pbv. Karsten Hansen

Formand

 

***********               

Bemærk!

Vi har valgt at skifte bank, da vor nuværende bank HANDELSBANKEN ville opkræve et gebyr på kr. 2.500,- som følge af hvidvaskningsloven og dermed en ekstra udgift, som klubben skulle betale. Vi har skiftet til Arbejdernes Landsbank, som ikke opkræver gebyr for foreninger for nuværende.

 Klubben ønsker at få udstedt kreditkort til personer i klubben, men det er ikke muligt umiddelbart, da vedtægterne i EIF ikke definerer hvem, som tegner klubben, hvorfor vi skal have et tilsagn fra klubbens medlemmer om, at klubbens formand og kasserer fremover er berettiget til et kontokort.

 

                          P.T. Formand Karsten Hansen & Kasserer Flemming Hansen 

Comments